Interview in SC Online

Een paar weken geleden werd een interview (.pdf) met mij afgenomen over de plannen van Opstelten m.b.t. cybersecurity. In het interview wordt ingegaan op de meldplicht ‘security breaches’ en de toekomstige rol van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Daarbij plaats ik vraagtekens bij sommige voorstellen en roep ik op tot debat over o.a. de meldplicht en informatieuitwisseling bij het NCSC.

Vergeet niet dat een soortgelijke discussie over dit soort maatregelen ook (of wél?) in het buitenland plaatsvinden. Nog niet zo lang geleden was veel van doen over de Amerikaanse ‘Cyber Security Act’ die meer informatie-uitwisseling mogelijk zou moeten maken en de oprichting van een instantie die dat zou moeten faciliteren. Zie bijvoorbeeld deze Q&A op de website van de Electronic Frontier Foundation. Dat wetsvoorstel heeft het uiteindelijk niet gehaald door privacyzorgen en tegenstanders van meer bureaucratie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.