11 thoughts on “Is het opeens legitiem een beveiligd wifi-netwerk te kraken?

 1. @Jan-Jaap Ben blij dat we het eens zijn dat open WiFi niet verboden moeten worden, en dat een IP-adres alleen niet voldoende is om iemand te vervolgen. Maar mijn conclusie is dan ook dat meeliften met WiFi van de buren (en dan ook echt alleen het meeliften met als doel het verkrijgen van internettoegang) strafrechtelijk niet relevant is, omdat je daarmee niemand enige schade van betekenis berokkent.

 2. @Roger Ik denk dat open wifi-netwerken of access points nu ook al een probleem vormen, maar het lijk mij te ver gaan dat te verbieden. Nu kan je er ook al niet vanuit gaat dat het IP-adres klopt, maar het kan wel een startpunt vormen voor verder onderzoek.

 3. @Jan-Jaap De werkelijke schade die je aanricht door mee te liften op de wifi van de buren om internettoegang te krijgen is meestal nihil. Als je ervanuit gaat dat de buren een onbeperkt internetabonnement hebben en het niet om enorme hoeveelheden data is er een goede kans dat ze het niet eens kunnen merken. En als er al sprake is van schade, hoort dat thuis bij een civiele rechter, niet bij het strafrecht.

  Het voornaamste punt lijkt me dat we naar een situatie toe dreigen te gaan waarin de legitieme houders van een IP-adres verantwoordelijk gesteld worden voor al het misbruik dat via dat IP-adres gepleegd wordt. Ik ben bang dat het strafbaar willen stellen van meeliften op andermans IP-verbinding vooral daardoor ingegeven wordt. Lijkt mij ongewenst, aangezien het dan wel heel gemakkelijk wordt om iemand veel gedoe met politie en OM te bezorgen door zijn wifi te kraken en via zijn verbinding (bijvoorbeeld) een bedreiging tegen een politicus online te zetten. En zou je dan bijvoorbeeld open WiFi verbindingen willen verbieden, omdat dat onvoldoende traceerbaarheid biedt?

 4. @Roger De politie moet inderdaad niet blind aannemen dat de NAW-gegevens bij een bepaald IP-adres horen, maar het vormt wel vaak een goede aanwijzing in een zaak van waaruit verder onderzoek kan worden gedaan. In dit soort zaken zijn er vaak niet zoveel alternatieven voor de opsporing.. De buurvrouw was verder ook niet verantwoordelijk voor de acties van de verdachte.

 5. @Mathijs Dank! Dit nieuwe artikel is wellicht nog wat duidelijker: http://oerlemansblog.weblog.leidenuniv.nl/2011/03/15/is-het-opeens-legitiem-een-beveiligd-wif-1

  Uit de zaak zelf blijkt ook dat MAC-adressen e.d. worden opgeslagen in de router. Bij nadere bestudering van de uitspraak blijkt dat volgens de rechtbank niet voldaan wordt aan het criterium van het ‘verwerken van gegevens’. Zoals gezegd ben ik het daar ook niet mee eens.

  De Hoge Raad is de hoogste instantie die over een zaak kan beslissen. Niet over de juistheid van feiten, maar over de uitleg van regelgeving. Zij kan bepalen dat het Hof Den Haag opnieuw een beslissing moet nemen, waarbij de Hoge Raad een andere uitleg aan het begrip ‘geautomatiseerd werk’ en eventueel computervredebreuk kan meegeven.

  Wel worden maar weinig zaken bij de Hoge Raad behandeld, dus ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren!

 6. Beste Jan-Jaap Oerlemans,

  Wat een interessant artikel !
  Wat ik mij afvroeg, kan het besluit van de rechter terug gedraaid worden ? Is dit juridische mogelijk ?

  Daarbij slaat de router naar mijn mening degenlijk informatie op, zoals IP en MAC adressen.

  een router logt toch ook zijn gegevens.
  Als een router nou een e-mail stuurd bijvoorbeeld voor statastieken naar een e-mail adres dan is dit toch ook geautomatiseerd ?

  Met vriendelijke groet,
  een geinstreseerde

  forensische ict student

 7. Ik ben het juist bijzonder eens met deze uitleg door het Hof. Het door jou aangehaalde voorbeeld (‘maar dan kunnen we het IP-adres niet meer gebruiken voor opsporing’) lijkt me een mooie reden om niet onmiddellijk aan te nemen dat de legitieme gebruiker van een IP-adres ook degene is geweest die rottigheid heeft uitgehaald via datzelfde IP-adres.

  Herinner je je dat geval waarbij een onschuldige Indier een aantal maanden in de gevangenis heeft gezeten omdat zijn internet-provider verkeerde NAW-gegevens had verstrekt die bij een IP-adres zouden horen? Dan betreft dit nog een geval waar een fout is gemaakt, maar sowieso denk ik dat IP-adressen niet teveel gewicht moet worden toegekend. Ik ben ook niet verantwoordelijk voor een bommelding als iemand anders die bommelding via mijn telefoon heeft gedaan.

 8. Helemaal mee eens! Behalve dat het wel degelijk computervredebreuk is (zoals jij al uitlegde) is het bovendien niet meer dan logisch dat je met je poten van iemand anders zijn internet afblijft. Immers diegene betaalt er wél voor en heeft dan ook recht om daar volledig(!) van te genieten (wat niet mogelijk is als er nog tig andere mensen tegelijkertijd van zijn of haar internet ongevraagd gebruik maken).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.